Skip to main content

Werkterreinen

Wij zijn gespecialiseerd in het beheersbaar houden van onkruid op (half)verhardingen en grasmatten. Ook voor andere vormen van groenbeheer kunt u bij ons terecht: snoeien, snipperen, bladruimen, (kunst)gras onderhouden, en algen en mossen verwijderen. Wat we ook doen, het is goed voor uw groen!

Bladruimen