Skip to main content

Onkruidbeheer

Daar waar onkruid niet gewenst is zoeken wij graag met u mee naar een methode om dit onkruid te beheersen die aansluit bij uw en onze visie op groen. Want onkruid is niet per se slecht. Uiteraard houden wij ons aan de regels van de gedragscode zoals genoemd in de wet natuurbescherming.

Onkruid op verhardingen
Op verhardingen (trottoirs, fietspaden, klinkerpaden, bedrijfsterreinen) wordt vaak gekozen voor het onkruidvrij maken. Ons machinepark ondersteunt diverse methodes om dat te realiseren. In overleg met u passen we één van de volgende mechanische of thermische werkwijzen toe om het onkruid te verwijderen:

  • borstelen
  • besproeien met heet water
  • branden

Voor die plaatsen waar mechanisch of thermisch onkruidbeheer niet mogelijk is (bv. op sommige terreinen in de petrochemie “ATEX”) kunnen wij onze  MKII (zeer zuinige chemische onkruidverdelger) inzetten.

Een methode staat nooit op zichzelf. Wij denken graag met u mee en houden daarbij rekening met o.a. uw budget, de toegankelijkheid van het gebied en de CO2-uitstoot van de gekozen aanpak. Ook de logistieke bewegingen spelen een steeds belangrijkere rol in de uitvoering. Vragen over hoe wij optimaal deel uit kunnen maken van het totale beheersplan (bv. rekening houdend met veegrondes) of de aanvoer van benodigdheden (bv. snelle vulmethoden voor de heet watermachines) zijn voor ons essentieel. Daarbij adviseren wij u hoe u het onkruid optimaal beheersbaar kunt houden. U heeft dus blijvend profijt van onze deskundigheid. Daarnaast beschikken wij over materiaal dat wendbaar en smal genoeg is om ook lastige plaatsen te bereiken.

Onkruid op half-verhardingen
Onze aanpak van onkruid op half-verhardingen (o.a. schelpen-, grind-, en snipperpaden) lijkt veel op die op verhardingen. Ook hier maken wij gebruik van borstelen, heet water of branden. Jaarlijks maken wij ook op half-verharde paden de nodige kilometers, vooral in parken en op begraafplaatsen. Eggen (machinaal harken) behoort ook tot de mogelijkheden. Regelmatig eggen is een manier om half-verharde paden netjes en onkruidvrij te houden.

Onkruid tussen beplanting
Of het nu gaat om hardnekkige onkruiden zoals Haagwinde, Japanse duizendknoop en Bereklauw of ander ongewenst groen onder bomen, struiken of andere beplanting, wij bieden altijd een oplossing op maat. Vraag ons gerust om advies!

Branden

Borstelen

Heet water

Heet water

Resultaat na borstelen

Resultaat na borstelen