Skip to main content

Sportvelden en gazons

Gras, of dit nu natuurlijk gras of kunstgras is, vraagt altijd om onderhoud dat is afgestemd op de functie die het gras heeft. Zo voeren wij al jaren besproeiingen uit op sportvelden voor een optimaal speelcomfort. Groenbeheer op gras betreft vaak het tegengaan van onkruiden, schimmels, engerlingen (larven van kevers) en emelten (larven van langpootmuggen). Maar ook bemesten is een veelvoorkomende wens van klanten, waaraan wij uiteraard tegemoetkomen als dat de functie van het gras ten goede komt. In nauw overleg met experts bepalen we wat de beste behandeling is. In de praktijk betekent dit veelal besproeiingen uitvoeren waarbij wordt gekozen voor een biologische bestrijding of een besproeiing met groeistimulatoren.

Ook voor maaien en klepelen kunt u bij ons terecht. Bij klepelen wordt het gras fijngemaald. Het maaisel blijft liggen, waardoor het de bodem verrijkt. Met elkaar kijken we wat het beste maaibeleid is voor de functie die het gras heeft. En wist u dat een grasveld met wat kleine aanpassingen goede mogelijkheden biedt om de biodiversiteit te vergroten? Zo is het aanbrengen van een wilde veldbloemweide een prachtig manier om een buitenruimte in de steden te verrijken voor mens en dier.

Grasmaaien

Grasmaaien

Besproeien

Besproeien